Běh pro Paměť národa

20.5.2023 Rejčkov - Běh pro Paměť národa.

Start v 11 hodin.

Trasy 5km a 10km.

O zahájení registrace budeme informovat.

https://www.behpropametnaroda.cz/rejckov/