Svědek i symbol zločinů komunistického režimu


KONTO NA OBNOVU POSLEDNÍHO DOMOVA P. JOSEFA TOUFARA - FARNÍHO AREÁLU V ČÍHOŠTI


Číhošť a především její dodnes zachovalý farní areál – gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, fara a přilehlé budovy – tvoří důležitý bod nejen na mapě Českomoravské vysočiny, ale celé naší vlasti. Je novodobým poutním místem, ale také místem paměti, svědčícím o našich pohnutých dějinách. Číhošť je spojená s osudem komunistickou Státní bezpečností umučeného kněze Josefa Toufara, s tzv. Číhošťským zázrakem, s dalšími pronásledovanými v této kauze a v neposlední řadě i s vystěhovanými sedláky z číhošťské farnosti.

Josef Toufar (1902 – 1950) v Číhošti sice působil krátkou dobu, ale nesmazatelně se do místa vepsal – upravil okolí kostela, v místních školách učil a formoval mládež, v kostele kázal, oddával, loučil se se zesnulými. Především však se zde stal svědkem pohybu oltářního kříže v prosinci 1949, z fary byl příslušníky StB unesen, v kostele byl den před smrtí filmován a dnes je tu jeho tělo pohřbeno, poté, co bylo v r. 2014 exhumováno a 65 letech od násilné smrti v Číhošti slavnostně uloženo (dle jeho poslední vůle).

Číhošťský farní areál je tak autentickým svědkem i symbolem zločinů totalitního režimu – vraždy nevinného člověka, boje proti ideovým odpůrcům, násilné kolektivizace i propagandistické manipulace. A současně v sobě nese také stopy naděje Pražského jara 1968 či obnovy demokracie po roce 1989. Má všechny předpoklady být nejen živým duchovním centrem Vysočiny, ale i kulturně-vzdělávacím prostorem. Číhošť se stává místem soustředění, ale i místem, kde se otevírá budoucnost.

Dlouhodobě se osobnosti P. Josefa Toufara věnujeme, a proto nám velice záleží na podobě a úrovni číhošťského farního areálu. Ve spolupráci s královéhradeckým biskupstvím, Krajem Vysočina, s našimi předními historiky, architekty, výtvarníky a odborníky na opravu historických staveb připravujeme projekt na Obnovu farního areálu v Číhošti, který bude akceptovat jedinečnost místa, a současně citlivým a kvalitním způsobem jej upraví do podoby místa otevřeného pro současné i budoucí generace.

Podpořte vznik projektu na Obnovu místa paměti v Číhošti.
Číslo účtu, na který můžete přispívat je: 284 579 607 / 0300
Žádost o vystavení darovací smlouvy posílejte na email: evorlickova@wmedata.cz