Kácení máje v Dobré Vodě

17:00 hodin u kapličky v Dobré Vodě. Následuje posezení u maringotky.