Komponovaný pořad k výročí úmrtí P. Josefa Toufara